Gratis redigerbare arbeidsplaner:
* Vg1 elektro og datateknologi: forslag på nya arbeidsplaner i forhold til de nye lærebøkene. 
* Vg2 elenergi: de samme arbeidsplanene videreføres til 2020-2021 

 

FOR Å FLYTTE FJORÅRETS ARBEIDSPLANER FOR Vg2 elenergi til 2020-2021 
Hjelp - Last ned og lagre pdf-filen før du åpner den: Hjelp til å flytte arbeidsplaner

* Arbeidsplanene er tilpasset lærebøkene til Elforlaget for programfagene Vg1 elektro og datateknologi og Vg2 elenergi.

* Nivåtilpasset - Arbeidsplanene er nivåtilpasset/nivådifferensiert i tre nivåer. Ulike nivå er laget etter forskjellige vanskelighetsgrader.

* Kalenderfunksjon - Arbeidsplanene er plassert ut over skoleåret i en kalenderfunksjon.

* Sidetall - Arbeidsplanene har henvisninger til sidetall i lærebøker.

* Redigerbare - Arbeidsplanene kan redigeres og tilpasses av hver enkelt lærer.

* Det er mulig å lage egne arbeidsplaner for fag som ikke har ferdige forslag.

 

Hver enkelt lærer søker om brukernavn og passord for sin klasse.
Klassen får eget område slik at læreren/lærerne kan forandre på sine arbeidsplaner.
Lærerne kan også opprette nye brukere til elevene. Elevene logger seg på, slik at de kan se arbeidsplanene.

Arbeidsplanene er laget til fagene:
Vg1 elektro og datateknologi: kommer etter hvert.
Vg2 elenergi: automatiseringssystemer, data- og elektronikksystemer og elenergisystemer

Lærere får gratis brukernavn og passord på denne linken 
HUSK Å KONTROLER "Useriøs e-post" / "Spam" FOR SVAR. Målet er å svare innen 24 timer! Legg til mailadressen: eloppgaver@gmail.com i deres "kontaktliste" / "mine kontakter" 

Hjelp - Last ned og lagre pdf-filen før du åpner den: Hjelp til registrering

Se www.elressurs.no for flere ressurser. Her er ressurser til bøkene og praksisoppgaver.